De esoteric way of life

De esoteric way of life

blz 9 en 10 uit, De messias ben je zelf

Van de ‘esoteric way of life’ kun je leren hoe je bewuster en gemakelijker kunt gaan leven, meer jezelf kunt zijn, en niet meer gehinderd wordt door allerlei conditioneringen. Conditioneringen die je nog meer in slaap doen sukkelen. Besef dat conditionering wordt bepaald door normen en waarden, meningen van anderen, mensen die zeggen hoe jij je moet gedragen. Wanneer je daar naar leeft, dan word je geleefd. En uiteindelijk zul je op je sterfbed ontdekken dat je nooit echt geleefd hebt.

In de hoofdstukken zitten onderwerpen als geconditioneerd zijn door godsdienstige instellingen, huwelijks- en familiebanden, cultuur, materiële gebondenheid, normen en waarden. Ze komen veelvuldig aan de orde.
Ik ben niet tegen bestaande normen en waarden, conditionering of instanties, omdat deze deel uitmaken van je levenspad. Alles wat namelijk op je pad komt is ter lering. Tevens zitten in de hoofdstukken ingrediënten die van toepassing zijn op jouw levenslessen en als handvat dienen om hier met een glimlach mee om te kunnen gaan.
En het is aan jezelf deze ingrediënten er uit te halen, want als ik je letterlijk alles uitleg, valt het kwartje niet. Het wel of niet vallen van het kwartje kun je vergelijken met een mop. Als je de mop niet direct snapt en ik vertel je de clou, dan heeft de mop z’n waarde verloren.

Dus ook al snap je sommige dingen niet direct, dan is het aan jou om het op een later tijdstip te snappen, en dat lukt wel. De ‘esoteric way of life’ is het pad van wakker schudden en door het lezen van dit boek is het aan jou of je je wel of niet wakker laat schudden. Veel mensen hebben er moeite mee om wakker geschud te worden, want de mens die slaapt wil niet in zijn slaap gestoord worden. Vandaar dat mensen het wakker schudden nogal eens als iets bedreigends beschouwen en vinden dat er tegen hun heilige huisjes wordt aangeschopt. Heilige huisjes die ze graag overeind willen houden, want anders stort hun wereld in.

Maar wat is die wereld? Die wereld is niets anders dan een illusie. Mensen houden illusies in stand en denken dat het de werkelijkheid is. Voor de duidelijkheid: ik ben niet op aarde om heilige huisjes omver te schoppen, want dan zou ik ergens tegen zijn. Ik ben nergens tegen. Alles wat op je pad komt is nodig om van te leren en de innerlijke werkelijkheid te ontdekken. Als ik zeg: ‘Ik ben nergens tegen’, betekent dat, dat ik niet tegen het kosmische plan ben, dat alles goddelijk is, en dat is heel iets anders dan wat mensen vinden hoe het zou moeten zijn.
Mijn bijdrage is: het kosmische plan uit te dragen waardoor je de mogelijkheid aangereikt krijgt in te zien dat je zelf de messias bent.